• Odkryj Intitek na wideo. Zobacz wideo
 • INTITEK w kilku liczbach więcej informacji.
 • INTITEK zawsze stara się zapewnić swoim klientom i pracownikom ukierunkowanie na zawody przyszłości i rozwijające się rynki, Zobacz oferty pracy.
 • INTITEK zawsze stara się zapewnić swoim klientom i pracownikom ukierunkowanie na zawody przyszłości i rozwijające się rynki, Zobacz oferty pracy.

6 OBSZARÓW DZIAŁALNOŚCI.

Consulting.

consulting

Consulting.

 • Ocena oddziaływania na środowisko,
 • Zarządzanie SI (Systemami Informacyjnymi), planami projektu,
 • PMA (Pomoc w Zarządzaniu Projektem),
 • Badania architektoniczne,
 • Badania możliwości,
 • PMO (Project Management Office),
 • Urbanizacja SI (Systemów Informacyjnych),
 • Doradztwo branżowe (ubezpieczenia społeczne, zarządzanie funduszami, kolejnictwo, sygnalizacja...).
...

System informacyjny.

systeme-information

System informacyjny.

 • Metodyki zwinne (Agile, Scrum, Rup),
 • Technologie Web / Intranet,
 • Business Intelligence,
 • CRM (Customer Relationship Management),
 • ERP (Enterprise Ressources Planning),
 • Infrastruktury.

...

Inżynieria Procesowa.

ingenerie-process

Inżynieria Procesowa.

 • Industrializacja zakładów produkcyjnych,
 • Prace instalacyjne za granicą,
 • Badania i projektowanie konstrukcji nośnych (hydraulika, obliczenia strukturalne itp.),
 • Nadzór nad obiektami przemysłowymi,
 • Monitorowanie wykonań EPCC („pod klucz").

...

Inżynieria Mechaniczna.

ingenerie-mecanique

Inżynieria Mechaniczna.

 • Badania i projektowanie,
 • Obliczenia,
 • Symulacje,
 • Materiały,
 • Testy,
 • Jakość, Bezpieczeństwo działania, ILS.
...

Informatyka Przemysłowa i Systemy Wbudowane.

informatique-industrielle

Informatyka Przemysłowa i Systemy Wbudowane.

 • Elektronika (projektowanie oraz produkcja małych i średnich serii),
 • Systemy wbudowane i mobilne,
 • Stanowiska badawcze,
 • elecom wbudowane.

...

Inżynieria optyczna.

informatique-industrielle

Inżynieria optyczna.

 • Oprzyrządowanie optyczne,
 • Obróbka powłok cienkich,
 • testy i pomiary,
 • Obróbka obrazu i sygnału,
 • Optomechanika,
 • Obliczenia fotometryczne,
 • Obliczenia optyczne geometryczne,

...