• Odkryj Intitek na wideo. Zobacz wideo
  • INTITEK w kilku liczbach więcej informacji.
  • INTITEK zawsze stara się zapewnić swoim klientom i pracownikom ukierunkowanie na zawody przyszłości i rozwijające się rynki, Zobacz oferty pracy.
  • INTITEK zawsze stara się zapewnić swoim klientom i pracownikom ukierunkowanie na zawody przyszłości i rozwijające się rynki, Zobacz oferty pracy.

Spółki.

5 Spółek spełni wszystkie Państwa potrzeby.

W chwili obecnej, grupę INTITEK tworzy 5 spółek:

  • Spółka dominująca, INTITEK,
  • Oraz cztery spółki zależne, INTITEK Engineering, INTITEK Acrotecna, INTITEK Polska i TMA.

Wybraliśmy i przyjęliśmy sposób organizacji, w którym te pięć spółek funkcjonuje wspólnie, nie czyniąc sobie nawzajem konkurencji, lecz w różnych zakresach działalności, w których każda z nich się specjalizuje.

Każdy kolejny rok rozpoczynamy z chęcią kontynuowania wzrostu organicznego, w połączeniu z ukierunkowanym rozwojem zewnętrznym, co pozwala nam na wzmocnienie z jednej strony naszej sfery biznesowej, a z drugiej aspektu geograficznego.

Tak, przygoda dopiero się zaczyna!

Schemat organizacyjny tutaj

Lokalizacje.

Jedną z mocnych stron firmy Intitek jest bliskość geograficzna. Spółka Intitek jest dziś obecna na znacznej część terytorium Europy i za granicą.