• Odkryj Intitek na wideo. Zobacz wideo
  • INTITEK w kilku liczbach więcej informacji.
  • INTITEK zawsze stara się zapewnić swoim klientom i pracownikom ukierunkowanie na zawody przyszłości i rozwijające się rynki, Zobacz oferty pracy.
  • INTITEK zawsze stara się zapewnić swoim klientom i pracownikom ukierunkowanie na zawody przyszłości i rozwijające się rynki, Zobacz oferty pracy.

Grupa eko-odpowiedzialna.

Do certyfikacji IS0 14001.

„Od momentu naszego powstania, stworzyliśmy całkiem inny model firmy, skupiony na odpowiedzialności ekologicznej naszych zwierzchników. Naszym celem jest ISO 14001".

Świadomość, Mniejszości, Praca dla Seniorów itp...

W firmie INTITEK, w przeciwieństwie do wielu podmiotów, wprowadziliśmy proaktywną politykę rekrutacji SENIORÓW i wspieramy przekazywanie umiejętności przez starszych młodszym, zatrudnionym poprzez działania patronackie!

Świadczy o tym nasza piramida wiekowa:

repartitions ages intitek pl

Osoby powyżej 40 roku życia stanowią tu 19% wszystkich pracowników, co jest rzadkością w tej branży i świadczy o lojalności naszego personelu. Nasi pracownicy reprezentują w ten sposób nowoczesny model przedsiębiorstwa, zdecydowanie zwrócony ku przyszłości!

W INTIs, każdy ma swoje miejsce i rolę do odegrania, a zarząd dba o poszanowanie dla wrażliwości każdego człowieka i wszystkich mniejszości społecznych! Nie tolerujemy żadnych dyskryminacji.